• baner-01.png
  • baner-02.png
  • baner-03.png

Multi Translate  

   Kod Diplomat Zarf - 01
Cinsi PENCERELİ BASKISIZ
Ölçü 10.5 x 24 cm
Kağıt 1. Hamur 110 Gr.
Renk Beyaz
Adet 500
 DİPLOMAT ZARF FİYATLARI
500 Adet  -TL
1000 Adet  -TL
2000 Adet  -TL
5000 Adet -TL
Dikkat  Baskısız
 
+KDV
+KDV
+KDV
+KDV
+KDV
       


Kod  Diplomat Zarf - 02
Cinsi  PENCERESİZ BASKISIZ
Ölçü  10.5 x 24 cm
Kağıt  1. Hamur 110 Gr.
Renk  Beyaz
Adet  500
 DİPLOMAT ZARF FİYATLARI
500 Adet -TL
1000 Adet -TL
2000 Adet  -TL
5000 Adet  -TL
Dikkat  Baskısız
 
+KDV
+KDV
+KDV
+KDV
+KDV
       


Kod  Diplomat - 03
Cinsi  PENCERELİ TEK RENK
Ölçü  10.5 x 24 cm
Kağıt  1. Hamur 110 Gr.
Renk  Lacivert
Adeti  500
 DİPLOMAT ZARF FİYATLARI
500 Adet  -TL
1000 Adet -TL
2000 Adet  -TL
5000 Adet -TL
Dikkat Tek Renk Baskılı
 
+KDV
+KDV
+KDV
+KDV
+KDV
       


Kod  Diplomat - 04
Cinsi  PENCERESİZ TEK RENK
Ölçü  10.5 x 24 cm
Kağıt  1. Hamur 110 Gr.
Renk  Lacivert
Adeti  500
 DİPLOMAT ZARF FİYATLARI
500 Adet  -TL
1000 Adet -TL
2000 Adet -TL
5000 Adet -TL
Dikkat  Tek Renk Baskılı
 
+KDV
+KDV
+KDV
+KDV
+KDV
       


Kod  Diplomat - 05
Cinsi  PENCERESİZ İKİ RENK
Ölçü  10.5 x 24 cm
Kağıt  1. Hamur 110 Gr.
Renk  Lacivert - Mavi
Adeti  500
 DİPLOMAT ZARF FİYATLARI
500 Adet  -TL
1000 Adet -TL
2000 Adet  -TL
5000 Adet  -TL
Dikkat  İki Renk Baskılı
 
+KDV
+KDV
+KDV
+KDV
+KDV
       


Kod  Torba Zarf- 01
Cinsi  PENCERESİZ BASKISIZ
Ölçü  10.5 x 24 cm
Kağıt  1. Hamur 110 Gr.
Renk  Beyaz
Adeti  500
 TORBA ZARF FİYATLARI
500 Adet  -TL
1000 Adet  -TL
2000 Adet  -TL
5000 Adet -TL
Dikkat Baskısız
 
+KDV
+KDV
+KDV
+KDV
+KDV
       


 


TAŞIMA İRSALİYESİ

Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler, naklettikleri eşyanın cinsini (malın cinsi belli değilse sadece balya, kasa, sandık ambalaj nevinin kaydedilmesiyle yetinilir) miktarını (ticari teamüle göre parça, sandık veya sıklet) malın kimin tarafından tevdi edildiğini, malın kime ve nereye gönderildiğini, alınan nakliye ücretinin tutarını, sürücünün adını, soyadını ve aracın plakasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden taşıma irsaliyesi kullanmak zorundadırlar. 213 sayılı V.U.K. 'nun Mükerrer 257. maddesi ile Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye istinaden, alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara işyerlerinde teslim edilmek üzere satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi halinde; nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve bu düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi "muhtelif müşteriler" ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya araçta bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılması mümkündür.

» Kendine ait araç ile kendi mal taşıyanların taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerekmez. Çünkü taşıma irsaliyesi, mal sirkülâsyonunun izlenmesi değil, ücret karşılığında mal taşıyanların izlenmesi ile ilgili bir belgedir.

» Taşıma, nakliye komisyoncuları ve acenteleri ile yaptırıldığı durumlarda, bu firmaların taşıma irsaliyesi düzenleme zorunluluğu vardır.

» Taşınan malın ticari veya gayri ticari nitelikte olmasının bir önemi yoktur. Ücret karşılığında taşınan eşya ticari mal da olsa, ev eşyası gibi ticari olmayan nitelikte de olsa taşıma irsaliyesi düzenlemesi gereklidir.

» Taşıma irsaliyesi en az 1 asıl ve 2 örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek
düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır.

» Taşıma İrsaliyesinin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın
sürücüsüne veya kaptanına ve bir nüshası da taşımayı yapan şirkette kalır.

» Taşıma irsaliyesi 14x20 cm veya 28x20 cm ebadında basılmalıdır

» Taşıma irsaliyesinde bulunması gerekli olan bilgiler:
* Şoförün adı, soyadı, aracının plaka numarası
* Taşıma irsaliyesini düzenleyenin adı, soyadı, ticaret unvanı, vergi dairesi hesap
numarası
* Taşınacak malın, taşımayı ücret karşılığında yapacak olanca teslim alındığı tarih
* Malın ambara giriş tarihi
* Malın cinsi ve miktarı
* Malın kimin tarafından tevdi edildiği
* Taşıma karşılığı alınan ücret


YOLCU LİSTESİ

Şehirlerarası yapılan yolcu taşımalarında 233. ’üncü madde gereğince yolcu taşıma bilet kesmeye mecbur olan mükellefler(T.C. Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra numaraları ve oturma yerlerini planlı şekilde gösteren 2 nüsha yolcu listesi düzenler ve bu listenin bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar. Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler tarafından kesilmesi halinde yolcu listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafından saklanır.(VUK 240/B. Madde)

» Yolcu listesi 14x20 cm veya 28x20 cm ebadında basılmalıdır
» Yolcu Listesinde bulunması gerekli olan bilgiler
* Düzenleyen işletmenin adı, soyadı veya unvanı ile adresi
* Taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
* Taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati,
* Bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hâsılat tutarı

» Satıcı:
* Yolcu taşır
* Taşıma ücreti alır
* Bilet satar
* Ticari belge verir
* Yolcu listesini imzalar

» Alıcı:
* Araçta taşınır
* Taşıma ücretini öder
* Bilet alır
* Ticari belge vermez

» Acente:
* Şirket adına bilet satar.
* Satıcıdan komisyon alır.
* Bileti satıcı adına satar.
* Ticari belge verir.
* Yolcu listesini imzalar.

» Yolcu Listesinin Üst Bölümündeki bilgiler:
* Taşıma işletmesinin unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
* Belgenin seri ve sıra numarası,
* Sefer yapılan günün tarihi, hareket saati, araç plaka numarası, gidilecek yer ve Maliye Bakanlığının logosu yer alır.

» Yolcu Listesinin Alt Bölümündeki bilgiler:
* Yolcuların koltukları ve ücretleri,
* Yolcu listesini düzenleyen görevlinin adı ve imzası yer alır.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

Ürünlerimizden  

   

Reklam Alanı 1  

   
© Genç Ofset Matbaacılık