• baner-01.png
  • baner-02.png
  • baner-03.png

Multi Translate  

   

Yolcu Listesi


YOLCU LİSTESİ

Şehirlerarası yapılan yolcu taşımalarında 233. ’üncü madde gereğince yolcu taşıma bilet kesmeye mecbur olan mükellefler(T.C. Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra numaraları ve oturma yerlerini planlı şekilde gösteren 2 nüsha yolcu listesi düzenler ve bu listenin bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar. Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler tarafından kesilmesi halinde yolcu listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafından saklanır.(VUK 240/B. Madde)

» Yolcu listesi 14x20 cm veya 28x20 cm ebadında basılmalıdır
» Yolcu Listesinde bulunması gerekli olan bilgiler
* Düzenleyen işletmenin adı, soyadı veya unvanı ile adresi
* Taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
* Taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati,
* Bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hâsılat tutarı

» Satıcı:
* Yolcu taşır
* Taşıma ücreti alır
* Bilet satar
* Ticari belge verir
* Yolcu listesini imzalar

» Alıcı:
* Araçta taşınır
* Taşıma ücretini öder
* Bilet alır
* Ticari belge vermez

» Acente:
* Şirket adına bilet satar.
* Satıcıdan komisyon alır.
* Bileti satıcı adına satar.
* Ticari belge verir.
* Yolcu listesini imzalar.

» Yolcu Listesinin Üst Bölümündeki bilgiler:
* Taşıma işletmesinin unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
* Belgenin seri ve sıra numarası,
* Sefer yapılan günün tarihi, hareket saati, araç plaka numarası, gidilecek yer ve Maliye Bakanlığının logosu yer alır.

» Yolcu Listesinin Alt Bölümündeki bilgiler:
* Yolcuların koltukları ve ücretleri,
* Yolcu listesini düzenleyen görevlinin adı ve imzası yer alır.

   
© Genç Ofset Matbaacılık