• baner-01.png
  • baner-02.png
  • baner-03.png

Multi Translate  

   

Sevk İrsaliyesi Sürekli Form


 Kod  Sevk İrsaliyesi 01
 Cinsi  SEVK İRSALİYESİ
 Ölçü  11 İnç. 24x28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
 Sevk İrsaliyesi 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  Sevk İrsaliyesi 02
 Cinsi  SEVK İRSALİYESİ
 Ölçü  11 İnç. 24x28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
 Sevk İrsaliyesi 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  Sevk İrsaliyesi 03
 Cinsi  SEVK İRSALİYESİ
 Ölçü  11 İnç. 24x28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
 Sevk İrsaliyesi 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  Sevk İrsaliyesi 04
 Cinsi  SEVK İRSALİYESİ
 Ölçü  11 İnç. 24x28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
 Sevk İrsaliyesi 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  Sevk İrsaliyesi 05
 Cinsi  SEVK İRSALİYESİ
 Ölçü  11 İnç. 24x28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
 Sevk İrsaliyesi 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 SEVK İRSALİYESİ SÜREKLİ FORM;

Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait iş yerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın konusu, birimi ve malın kime ait oldu ğunun yazıldığı belgedir.

Sevk irsaliyesinde şu bilgiler bulunur;

Sevk irsaliyesi ibaresi, 
* Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli, 
* Gönderilen malın cinsi ve miktarı
* İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
* şterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası
* Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya (müşteriye) gönderdiği hâllerde malın kime ve nereye gönderildiği,
Malın, taşıyana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası
* Düzenleyenin, malı alan ve teslim edenin imzaları
* Bu açıklamalar doğrultusunda; Sevk irsaliyesine bağlı olarak düzenlenen faturalarda sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin olması hâlinde, ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır. 
* Birden fazla irsaliyenin birleştirilerek tek bir fatura düzenlenmesi durumunda da düzenlenme tarihleri ve numaralar ın tümünün faturada yer alması hâlinde ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır. 
* Stok programlarından emtia çıkış işlemlerinin yapılması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin esas alınması gerekmektedir. 
* Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasındaki gün farkının ay değişikliğine sebep olması hâlinde de (düzenlenme tarihi: 31.1.2006 sevk tarihi: 4.2.2006) buna bağlı fatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren azami 7 günün esas alınması gerekmektedir. 
* Sevk İrsaliyesi en az 1 asıl ve 2 örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır. 
* Sevk İrsaliyesi 28x20 cm veya 14x20 cm ebadında basılmadır.

 

   
© Genç Ofset Matbaacılık