• baner-01.png
  • baner-02.png
  • baner-03.png

Multi Translate  

   

Reçete


REÇETE;

Özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce düzenlenen reçeteler, sadece defterdarlıklarla anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır.

» Reçetelerde belirli bir ölçü aranılmayacaktır.

» Reçetelerde asgari olarak aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.
• Hekimin adı ve soyadı, iş adresi, vergi dairesi ve sicil (hesap) numarası,
• Hastanın adı ve soyadı,
• Reçetenin düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
• Reçetenin düzenlendiği yerin adresi (özel muayenehane ise muayenehane, özel poliklinik ise poliklinik, özel hastane ise hastane adresi).

» Ayrıca, reçeteler kullanılacağı yere göre seri ayırımı yapılmak suretiyle matbaalarda bastırılacak ve kullanım yeri için geçerli olacaktır. Mesela; bir hekim özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane gibi birden fazla yerde çalışıyor ve reçete düzenliyorsa, her biri için ayrı seriden bastırılmış reçete kullanacaktır. Özel muayenehane reçetesi, özel poliklinik veya özel hastanede kullanılmayacaktır.

» Reçeteler, kopyalı en az üç örnek olarak düzenlenecektir.

» Reçetelerin sağ üst köşesine “Hastaya verilen reçetenin iki örneği de eczaneye götürülecektir.” ibaresi yazılacaktır.

   
© Genç Ofset Matbaacılık