• baner-01.png
  • baner-02.png
  • baner-03.png

Multi Translate  

   

Perakende Satış Fişi


 Kod  A6 Perakende Satış Fişi 01
 Cinsi  PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
 Ölçü  10.5x14.8 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
Perakende Satış 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  A6 Perakende Satış Fişi 02
 Cinsi  PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
 Ölçü  10.5x14.8 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
Perakende Satış 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  A6 Perakende Satış Fişi 03
 Cinsi  PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
 Ölçü  10.5x14.8 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
Perakende Satış 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  A6 Perakende Satış Fişi 04
 Cinsi  PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
 Ölçü  10.5x14.8 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
Perakende Satış 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  A6 Perakende Satış Fişi 05
 Cinsi  PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
 Ölçü  10.5x14.8 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
Perakende Satış 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 PERAKENDE SATIŞ FİŞİ

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.(VUK 233. Madde)
1. Perakende satış fişleri,
2. Makineli kasaların kayıt ruloları,
3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri

» Perakende satış fişi perakende satış yapan işletmelerin elektrik kesintisi ya da yazarkasanın arızalanması gibi durumlarda yazarkasa fişi yerine düzenlenen bir belgedir.

» Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları (01/01/2011 tarihinden itibaren 700,00-TL ye kadar olan satışları) ve yaptıkları işlerin bedelleri için yazarkasa fişi veremediği durumlarda perakende satış fişi düzenleyebilir.

» Fatura yerine perakende satış fişi veya yazar kasa fişi verme haddi 01.01.2011 tarihinden itibaren 700,00-TL ’ye çıkarılmıştır. Müşterinin fatura istemesi durumunda belirtilen hadde bakılmaksızın mükelleflerin fatura vermesi zorunludur. İşletmeler 700,00-TL ’ye
kadar olan kırtasiye, temizlik, yiyecek gibi tüketim harcamalarını perakende satış belgeleri ile muhasebeleştirip gidere yazabilir.

» Perakende satış fişinin şekil ve düzeni: Perakende satış fişleri birbirini takip eden seri ve sıra numarası ile bastırılır. Bu fişler iki nüsha olarak düzenlenir. Perakende satış fişlerinde, işletmenin adı veya mükellefin adı soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası, düzenlenme tarihi, satılan emtianın veya yapılan işin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı gösterilir.

» Bu belgeler dip koçanlı olarak kullanılabilir. Koçanda kalan kısım işletme sahibi için kayıtlarda kullanılmak üzere saklanır. Dip koçanlı perakende satış fişini kullananlar belgeyi bir kopya hazırlayıp kullanırlar.

» Perakende satış fişi en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır.

» Perakende satış fişi 14x20 cm, 14x10cm veya 10x5cm ebadında basılmalıdır Aşağıdaki kişiler bu belgeyi kullanabilirler;
* Tuvalet işletmecileri
* Sinema tiyatro gibi gösteri hizmeti satanlar
* Şehir içi otobüs çalıştıranlar
* Fırın işletmecileri ve ekmek bayileri
* Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışını yapanlar

   
© Genç Ofset Matbaacılık