• baner-01.png
  • baner-02.png
  • baner-03.png

Multi Translate  

   

Müstahsil Makbuzu


 
 Kod  Müstahsil 01
 Cinsi  MÜSTAHSİL
 Ölçü  A4/3 9.5x21 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
 
 
FİYAT LİSTESİ
Müstahsil 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

MÜSTAHSİL MAKBUZU;

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmakmecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur.(VUK 235. Madde) Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer. Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı bilgiler bulunur;

* Makbuzun düzenlenme tarihi,
* Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı unvanı, adresi, vergi dairesi ve verginumarası,
* Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâhı adresi,
* Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli,
* Bu Maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir,
* Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir,
* Müstahsil makbuzları en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendi ği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır,
* Müstahsil makbuzları 14x20 cm ebadında basılmalıdır.

   
© Genç Ofset Matbaacılık