• baner-01.png
  • baner-02.png
  • baner-03.png

Multi Translate  

   

Günlük Müşteri ListesiGünlük Müşteri Listesi

Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, odaları, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar.(VUK 240/C. Madde)

» Günlük müşteri listesinde bulunması gereken bilgiler:
* Mükellefin adı, soyadı, varsa unvanı ve adres
* Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti
* Düzenleme tarihi
* Müteselsil seri ve sıra numarası
» Günlük müşteri listesi 1 asıl olarak basımı yapılır.
» Günlük müşteri listesi 14x20 cm veya 28x20 cm ebadında basılmalıdır.

   
© Genç Ofset Matbaacılık